Öckerö gymnasium

Elevhälsa

Elevhälsan består av rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog samt studie- och yrkesvägledare.

Om det finns något kring eleven som kan påverka hur studierna går eller hur eleven mår bör ni snarast kontakta elevhälsan. Utifrån typen av ärende kan ni välja vem i elevhälsan ni kontaktar i första hand. Sedan bestämmer vi tillsammans med er hur vi går vidare i arbetet.

Ordningsregler och plan mot diskriminering

Alla på skolan behöver vara med och bidra till en god arbetsmiljö. Med jämna mellanrum går vi igenom och formulerar hur vi skall behandla varandra för att alla skall känna sig trygga och få studiero på skolan. Vi har formulerat detta i dokument som vi kallar för Ordningsregler Pdf, 95.3 kB, öppnas i nytt fönster., Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 380.8 kB. samt Alkohol- och drogpolicy Pdf, 203.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Kurator

Kurator Nina Ljungberg finns på skolan måndag till torsdag .

Skolläkare och skolsköterska

Jessica Olsson är skolsköterska på skolan. Skolsköterskan finns på skolan tisdag, onsdag och torsdag. Hon kan också förmedla kontakt till skolläkare Bengt Sköld.

Specialpedagog

Christofer Rigdahl är vår specialpedagog och finns på skolan måndag till fredag. Boka tid eller bara titta förbi.

Studie- och yrkesvägledare

Lina Häggman är studie- och yrkesvägledare och finns på skolan måndag till fredag. Mer information om studievägledning hittar du här.

Försäkringar

Eleverna vid Öckerö seglande gymnasieskola är försäkrade under sin skoltid och på alla verksamheter som är att betrakta som inslag i studierna. Förutom den vanliga olycksfallsförsäkringen Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. är elever som är ute på fartyg, på praktik eller seglar med T/S Gunilla försäkrade genom en tjänstereseförsäkring Pdf, 465.6 kB.som omfattar personal och elever.

Anmälan av skada

Om ditt barn skadat sig anmäler du det till via kommunens e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Öckerö kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring med Svedea försäkring. Försäkringen gäller dygnet runt för elever på gymnasieskolan.

Vid segling med T/S Gunilla

Skolan har ställt samman ett dokument med rekommendationer Pdf, 132 kB. kring elevhälsa ombord på T/S Gunilla och vad man bör tänka på i samband med detta. Om du funderar på att utbilda dig för att jobba till sjöss måste du kunna få ett läkarintyg för sjöfolk och vars regler bestäms av Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se