Öckerö gymnasium

Leva och arbeta ombord

Som mönstrad elev ombord ingår du i ett trevaktssystem med arbetstiderna 8-12, 12-4 eller 4-8. Under en resa får du prova på de olika vakttiderna. När du är på vakt är du antingen poststyrka eller arbetsstyrka. Uppgifterna för arbetsstyrkan varierar med tid på dygnet, medan de olika posterna alltid är desamma: utkik, livbojsvakt eller rorsman. Du arbetar också som rondman eller så hjälper du till i byssan. Det är viktigt att du deltar i arbetet på vakten. Det är du som elev tillsammans med din vakt som seglar fartyget. Bilder från en segling

Ansvar för dig själv och andra
Att leva på en liten yta med 54 andra besättningsmedlemmar ställer stora krav på dig. Du måste ta ansvar för dig själv och din utrustning, både på däck och i din hytt. Tiden ombord ger dig god social träning och du lär dig mycket om hur du fungerar i grupp. Du lär dig samarbeta med olika människor, eftersom du lottas in i en ny arbetsvakt och hytt inför varje resa.

Fysiskt utmanande
Var beredd på att livet ombord är hårt arbete med segling, underhåll eller städning. Du förväntas arbeta och klättra i riggen, naturligtvis med sele på ett säkert sätt. Att arbeta och sova på olika tider på dygnet är förstås också påfrestande.

Äta, sova och umgås
Under däck finns elevhytter med två till fyra kojplatser. Din koj är det enda ställe du kan vara för dig själv. Äter gör du antingen i lilla mässen till sjöss eller i stora mässen i hamn. Till sjöss har vi lektioner i stora mässen som också fungerar som studie- och uppehållsrum.

Regler ombord
För att livet ombord ska fungera är det viktigt att alla följer de regler som finns. Det gäller att vara på rätt plats vid rätt tid och med rätt utrustning. Du kan läsa mer om livet ombord i Gunillareglerna. Inför mönstringen skriver du och din målsman på ett elevkontrakt med de regler som gäller ombord.

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se