Öckerö gymnasium
Elever sitter i ring på skeppet Gunillas däck och äter lunch.

Samhäll

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig som elev unika kunskaper genom att ha världen som klassrum under resorna med T/S Gunilla. Du får på plats lära genom mötet med människor och miljöer och förankra dina kunskaper i egna upplevelser.

Vi har valt inriktningen Samhällsvetenskap med fördjupning i ämnena geografi, engelska och historia. Kurserna som du erbjuds som individuellt val ger dig möjlighet att utnyttja resornas innehåll och få meritpoäng.

På samhällsprogrammet utvecklar du kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i världen. Du lär dig om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Varje läsår är du som elev mönstrad cirka två månader ombord på vårt skolfartyg T/S Gunilla. Där deltar du i arbetet på och under däck, har lektioner och genomför egna undersökningar och studier i de hamnar vi besöker. Du får möjlighet att lära dig om hur samhällen fungerar genom att interagera med människor du möter i hamnarna. Studierna ombord bedrivs tvärvetenskapligt och i projektform. Du övas som elev att formulera och utreda dina egna frågeställningar.

Studierna hemma på skolan präglas av resorna och vad du som elev upplever under dina besök i länder världen över genom ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Du tränas i att källkritiskt söka, sovra och bearbeta information i samband med resornas för- och efterarbete, liksom i att presentera resultaten av dina undersökningar både muntligt i seminarieform och skriftligt i rapportform.

Utbildningen innebär att vara långt hemifrån i perioder, att leva och arbeta tätt ihop med andra människor och det är viktigt att du klarar att ta ansvar för dig själv och för dina studier. Ombord på T/S Gunilla är du med i arbetet att underhålla och segla fartyget. Det krävs ingen tidigare seglingserfarenhet.

Varje resa med T/S Gunilla är cirka två månader och tar dig genom Europa, över Atlanten och runt i några av Karibiens länder. Det centrala i studierna under seglingarna är möten med människor och miljöer.


Kontakta

Studie- och yrkesvägledare
Lina Häggman
031-97 63 37

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se