Öckerö gymnasium

Sjöfart

Sjöfartsutbildningen är ett riksrekryterande yrkesprogram med målet att du ska kunna arbeta som vaktgående maskinpersonal alternativt lättmatros inom handelsflottan efter examen.

Öckerö seglande gymnasieskola erbjuder både inriktningen däck och maskin. Du måste välja en av dessa inriktningar redan när du söker till vår skola.

För att du ska kunna gå den här utbildningen måste du klara de medicinska krav som ställs för att få läkarintyg för sjöfolk.

Det innebär bland annat minimi-krav på synskärpa och att du måste ha ett fullgott färgseende. Är du det minsta osäker kring det här så prata med din skolsköterska eller skolläkare på skolan. Se länk under rubriken Dokument till höger för mer detaljer.

Samtidigt som sjöfartsutbildningen leder till en yrkesexamen så kan du även välja kurser som ger dig behörighet att söka sjöbefäls- eller sjöingenjörsutbildningar på Chalmers eller högskolan i Kalmar.

Under år 1-2 har inriktning däck ÖFU och apl på skolfartyget T/S Gunilla. Inriktning maskin har sin apl under år 2-3. År 3 har alla sjöfartselever sin apl inom den bransch dit eleven avser söka sig efter sina studier.

Skolan samarbetar med SUI (sjöfartens utbildningsinstitut) vad gäller apl-platser som möter alla krav från Transportstyrelsen.

Du kommer till oss som elev och lämnar oss som sjöman.

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se