Öckerö gymnasium

Personal

Personal vid Öckerö seglande gymnasieskola läsåret 2023-2024. Klicka på namnet för att se e-postadress.

Namn

Tjänst/undervisningsämne

Telefon

Ansvar/mentor

Administrativ personal
Stefan Carmesund

rektor

031-97 63 19

gymnasieskolan

Brita Malmcrona

biträdande rektor

072 144 79 09

KAA, IMA, VUX

Annette Islander

administratör, ekonom

031-97 63 22

inackordering, busskort

Lina Häggman

studie- och yrkesvägledare

031-97 63 37


Anna-Lotta Engström

schema, Skola24

031-97 63 92


Elevhälsa
Nina Ljungberg

kurator

031-97 63 01


Jessica Olsson

skolsköterska

031-97 88 41


Åsa Randgaard

skolsköterska

031-97 88 41

Tjänstledig

Christofer Rigdahl

specialpedagog

031-97 88 16


Lärare
Pia Benson

franska, svenska

031-97 63 92

MT2326, SJDM2326

Alice Engbom

biologi, naturkunskap

031-97 63 92

Tjänstledig

Jörgen Fhanér

psykologi, samhällskunskap

031-97 63 92

mentor SAB2124

Erik Hagberg

fysik, matematik

031-97 63 92

mentor NAS2124

Anna Jarlén

filosofi, historia, svenska

031-97 63 92

 
Anna Jarlmark

mentor/studiehandledare

070 211 13 68

introduktionsprogrammet IMA
Simon Kristiansson

matematik, fysik, IMA

031-97 63 92

mentor NAB2326
Petra Lindberg Hultén

tyska, svenska

031-97 63 92

mentor NAS2326

Tobias Lundqvist

engelska, historia

031-97 63 92

schema, mentor SAS2326

Erling Mattsson

geografi, samhällskunskap

031-97 63 92

mentor SAS2225

David Mellberg

historia, samhällskunskap, geografi

031-97 63 92

mentor MT2326, SJDM2326

William Nilsson

sjöfartsämnen

031-97 65 92

APL sjöfart

Victoria O´Donnell

svenska, engelska, IMA

031-976392

mentor SAB2326

Anne-Li Olsén

religion, samhällskunskap, sociologi

031-97 63 92, 0760170166

samordnare T/S Gunilla, mentor SAS2124

Johan Osbjer

kemi, matematik

031-97 63 92

mentor NAS2225

Hanna-Sofia Richardsson

musik, svenska

031-97 63 92

mentor SA2225

Klas Richardsson

fysik, matematik

031-97 63 92

Teknisk support, mentor Sjdm2225

Christofer Rigdahl

biologi, kemi, matematik, naturkunskap, maskinbefäl

031-97 88 16

mentor SJDM2124

Anna Sigurdsson

biologi, naturkunskap

031-97 63 92

mentor NAB2124

Christina Sjöberg

idrott- och hälsa

031-97 63 92


Malin Sjöberg

biologi, naturkunskap

031-97 63 92

mentor SJDM2124

Anders Sjöström

filosofi, spanska

031-97 63 92


Gunnar Svedberg

engelska, franska, IMA

031-97 63 92


Daniel Tingdahl

fysik, kemi, matematik

031-96 24 95


Anna Ågren

engelska, psykologi

031-97 63 92

mentor NAB2225

Kiki Åstrand

bild, engelska, tyska

031-97 63 92

mentor SJDM2225

Elevcafé
Petra Alm

caféansvarig

031-97 63 92


 

Text

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se