Öckerö gymnasium

Personal

Personal vid Öckerö seglande gymnasieskola läsåret 2020-2021. Klicka på namnet för att se e-postadress.

Namn

Institution/tjänst

Telefon

Ansvar

Angelica Andreasson

Sjöfartsämnen

031- 97 65 92

APL sjöfart

Pia Benson

Franska, Svenska

031-97 63 92

mentor SJDM1922

Stefan Carmesund

Rektor

031-97 63 19

gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Alice Engbom

Biologi, Naturkunskap

031-97 63 92


Anna-Lotta Engström

Fysik, Matematik

031-97 63 92

schema

Jörgen Fhanér

Psykologi, Samhällskunskap, Spanska

031-97 63 92

mentor SAB1821

Erik Hagberg

Fysik, Matematik

031-97 63 92

mentor SJDM1821

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare

031-97 63 37


Annette Islander

Assistent, Ekonom

031-97 63 22


Anna Jarlén

Filosofi, Historia, Svenska

031-97 63 92

mentor NAB2023

Petra Lindberg Hultén

Tyska, Svenska

031-97 63 92


Nina Ljungberg

Kurator

031-97 63 01


Tobias Lundqvist

Engelska, Historia

031-97 63 92

mentor SAS2023

Brita Malmcrona

Engelska, Svenska

031-97 63 92

mentor SAS1821

Erling Mattsson

Geografi, Samhällskunskap

031-97 63 92

mentor SAB1922

David Mellberg

Historia, Samhällskunskap

031-97 63 92

mentor SJD2023

Martin Nordström

centralt kommunen

031-97 88 42

Skola24

Anne-Li Olsén

Religion, Samhällskunskap

031-97 63 92

T/S Gunilla, mentor SAB2023

Johan Osbjer

Kemi, Matematik

031-97 63 92

mentor NA1922

Åsa Randgaard

Skolsköterska

031-97 88 41


Tore Reuterberg

Fysik, Matematik

031-96 24 95

mentor NAB1821

Hanna-Sofia Richardsson

Musik, Svenska

031-97 63 92

mentor SA1922

Klas Richardsson

Fysik, Matematik

031-97 63 92

it, mentor SJDM1922

Christofer Rigdahl

Specialpedagog

031-97 88 16


 Jakob Sandberg Lärare, Studiecentrum

studiecentrum

Anna Sigurdsson

Biologi, Naturkunskap

031-97 63 92

tjänstledig

Christina Sjöberg

Idrott -och hälsa

031-97 63 92

mentor SJM2023

Malin Sjöberg

Biologi, Naturkunskap

031-97 63 92

mentor SJDM1821

Anders Sjöström

Filosofi, Spanska

031-97 63 92


Sofia Svanholm

Svenska

031-97 63 92


Gunnar Svedberg

Engelska, Franska

031-97 63 92

mentor NAS1821
Daniel Tingdahl

Fysik, Kemi, Matematik

031-96 24 95

mentor NAS2023

Anna Ågren

Engelska, Psykologi

031-97 63 92

mentor NA1922

Kiki Åstrand

Bild, Engelska, Tyska

031-97 63 92Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se