Öckerö gymnasium

Att sätta en bram

Att vi är här ute och seglar är för oss en vana vid det här laget och vi har koll på de mesta. Får vi ordern att sätta en bram vet vi exakt vad som ska göras, men det fick mig att tänka. Hur många där hemma vet hur man sätter brammen?

Under dagens vakt hände extremt lite, om vi säger att tiden skulle ta form av ett färdmedel skulle man ironiskt nog sagt att det var en segelbåt. Men tillbaka till brammen som blev tidens vändpunkt, hjärtat började slå snabbare och allt eftersom förvandlades segelbåten till en motorbåt. Med mer segelyta kom även Gunilla lite närmre den farten av en motorbåt.

Tillbaka till huvudfrågan, hur sätter man brammen steg för steg?

Steg 1:

Först och främst behöver man en tapper själ som får gå upp i masten för att avbeslå själva seglet från rået (ett rå är det som sitter lodrätt på masten). Att avbeslå går ut på att lossa på de dubblahalvslagsbeslagningar seglet sitter fast i rået med. När man gjort detta hänger segelduken fladdrandes under rået och är redo att sättas.

Steg 2:

Nu gäller det att få ner seglets skothorn. Det finns två skothorn på hörnen av alla råsegel, en på vardera sida och deras mål är att komma så nära det underliggande rået som möjligt, gärna så att det finns kontakt. Är detta gjort bra får seglet en fin utsträckt yta utan veck. Detta vill man så att vinden ska ge så bra drag i seglet som möjligt, det fungerar på samma sätt om flygplanens vingar ger lyft, skillnaden på en segelbåt är bara att rörelsen utnyttjas som fart framåt och inte i höjd. För att åstad komma detta finns det två skot nere på däck som ska halas, men som nästan alla tampar på en segelbåt finns en tamp som motsvarar den andra, alltså är det viktigt att man firar på denna tamp. I skotets fall finns det två tampar, dessa heter gigtåg och gårdingar.

Steg 3:

Till sista momentet, här gäller det att hissa på själva rået som seglets ovansida sitter fast i. detta göra man med ett fall, men innan man börjar hala i fallet finns det två saker som måste göras. Den ena, lossa på överliggande skot vilket är samma tamp som vi tidigare halade i men på överliggande rå, röjeln. Detta gör man eftersom tampen får längre väg att gå när Brammen hissas, man riskerar alltså att dra sönder något om inte detta görs. Andra punkten är att fira ut på brassarna som sitter på var sin sida av rået och är de tamparna som man drar i för att justera vinkel rået möter vinden. Firas dessa inte ut blir det väldigt tungt att få upp rået och även här kan saker gå sönder. Men när allt detta är gjort kan man börja hala i fallet som hissar själva rået.

Förhoppningsvis har detta gett er där hemma en bättre bild av hur det går till här på Gunilla.

Rees

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se