Öckerö gymnasium

Grönland nästa!

Dagarna till sjöss är ofta väldigt lika och gör att man många gånger har svårt att avgöra vilken dag det är eller hur länge man har seglat. Att man dessutom har vakter där alla segel är redan är satta och ens uppgift är att vara redo ifall något händer är det inte svårt att blanda ihop vad som hände när.

Precis som de senaste dagarna har vi i babordsvakten blivit purrade klockan 03:30 för att vara klara för uppställning 03:55. Jag tillsammans med två andra var under detta dygn poster. Detta innebär att man är tre som varje halvtimme byter mellan livbojsvakt, utkik och rorgängare. Då det under de två senaste dygnet har blåst har vi haft ganska mycket sjögång det senaste. Det senaste dygnet har vinden kommit från fel håll vilket inneburit att vi helt enkelt inte har kunnat segla rakt mot Madeira som vi planerat utan istället ha en mycket mer nordligare kurs, en kurs som låg riktad rakt mot Grönland.

Dagens nattvakt bjöd inte på något annat än regn. Det regnade konstant under vaktens alla fyra timmar, något som fick tiden att känns som en evighet. Under dessa längre sjöben är det ofta så att man seglar med samma kurs och segel under en längre tid. Detta gör att större delen av vakten sitter man still i väntan på att få order av befäl. Tiden fördrivs ofta genom att leka lekar, frågesport eller öva in vilka tampar som går till viket segel

Arvid Molin, babord

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se