Öckerö gymnasium

Jag är en fattig bonddräng men jag lever ändå!

Dagen börjar som vanligt med en uppställning klockan 08.00 och midskepps har hamnvakt. Som en av medlemmarna i midskepps arbetsstyrka för dagen är huvudfokuset att byta undermärsseglet och för dig som aldrig bytt ett undermärssegel innan går det till på följande sätt:

Först måste en göling fästas i stormasttoppen så att en kan hissa ned det segel som ska bytas och sedan hissa upp det nya som ska fästas. Detta görs bäst genom att först hissa upp allt du behöver på ett säkert sätt vilket är ett stycke sling, ett block, en schackel och gölingen själv. Slinget fäster du på ett lämpligt sätt runt stormasten över röjeln, följt av en schackel som fäster blocket i slinget och till sist gölingen som löper igenom blocket med en stopknop i ena änden.

Sedan kommer vi till nästa steg i processen vilket är att ta loss undermärsseglet som ska bytas. Det du börjar med då är att ta loss skot, gigtåg och gårdingar som löper genom seglet i olika anordningar och fäster dom på lämpligt sätt i block och rå med stopknoppar och liknande så att man sedan lätt kan trä dom genom det nya seglet från där dom sitter.

Sedan vill man trä en sejsing genom skothornet och föra den med sig när man succesivt tar loss bit för bit av seglet längs rået utifrån och in och sedan fästa den sejsingen vid gölingen så att seglet inte hänger med sin fulla längd och trasslar in sig i riggen på vägen ned.

När man då ska ta loss seglet bit för bit handlar det om att skära bort de bänslar som fäster seglet intill rået i jäckstaget och det görs som sagt utifrån och in. Till sist är skoten fästa i gölingen, seglet är löst och det kan hissas ner till däck.

Innan det nya seglet ska upp måste det prepareras, för man vill inte hissa upp det till rået utan att veta vad som är bak, fram, upp eller ned. Detta görs bäst med kabelgarn som förs igenom varje råfäste på seglet i början till en bänsel och igenom alla fästen där gårdingar ska löpa. Sedan hissar man med gölingen upp seglet och börjar fästa det.

Man börjar med att fästa mitten först med bänslar så att den inte rubbas sen när man sträcker ut seglet vilket är nästa steg. Du sträcker ut seglet genom att trä sejsingen som är fast i nockhornet till nocken och sedan dra som in i bänken i ett sytåg. När du väl har fått översidan seglet alltså råliket sträckt mot jäckstaget börjar du bänsla fast seglet i rået. När det sedan är fast trär du igenom gårdingar, gigtåg och skot som du fäste tidigare i arbetsprocessen tillbaka genom seglet och avslutar med ett sista sytåg som går från jäckstaget igenom nockhornet.

Med fikapauser, fin utsikt och gott kamratskap var detta en tämligen trevlig sysselsättning och jag måste säga att vi som arbetsstyrka gjorde ett bra jobb ända tills det att dagen började gå mot sitt slut. Men ännu var inte kneget slut då sista arbetsuppgiften visade sig vara att runka vajer, men det mina vänner är en helt annan historia.

Valter, midskepps

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se