Öckerö gymnasium

Nattsegling

Klockan 00:00 tog vi över vakten ifrån midskepps som hade haft en fin kväll. Det var måttlig med segel uppe. Men eftersom vi har Leo som vakthavande befäl så började vi sätta ännu fler.

Klockan är numera 01:36 och vi har vartenda segel satt och ingen i arbetsstyrkans kunde klaga på att de frös. En kvart gick och vi insåg att vi inte hade något att göra så vi dela upp oss i två lag och hade en tamptävling. Då Evelina sa ett namn på en tamp och en från vartenda lag gick och peka ut den och försten dit fick ett poäng. Men eftersom jag var post fick inte jag vara med på det roliga.

Felix, Styrbord

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se