Öckerö gymnasium

Spänningen stiger, förtroendet sjunker, "du är död" 

Det bådar ju inte gott när 55 personer ute i 12 dagar till sjöss inte har någon tillit för varandra. Nu återstår sex dagar på sjöbenet och Sofias fem F ger en bra bild över situationen; fart, förvirring, förberedelse och falskt förtroende. 

Dagen inleddes med att killergame hade påbörjats och redan tjugo sekunder in i spelet hade ett befäl begått ett mord. Genom att ta emot ett objekt på en specifik plats av en specifik person kan du få dig själv mördad, i och med detta ligger förtroendet för varandra i botten.

Vissa har suttit och grubblat över komplexa mordplaner medan andra har kört på den klassiska "Fånga!", enkelt är ju inte alltid fel. Som arrangör av leken känner folk sig bekväma med att avslöja detaljer som jag inte bör veta, vill att jag ska återuppliva dem och ogiltifiera deras mord. Nästan som att alla mordoffer har adapterat Torbens utbildningsfilosofi för att kunna snacka sig tillbaka till livet, förvirra, förnedra, förneka.

Leken har försvårat arbetet på däck, i byssan och i elevkorridoren då vi inte längre är ett lag utan en blandning av mördare och potentiella mordoffer. Det bådar inte gott när 55 personer ute i 12 dagar till sjöss inte har någon tillit för varandra. Nu återstår det sex dagar på sjöbenet och Sofias fem F ger en bra bild över situationen; fart, förvirring, förberedelse och falskt förtroende.

Leken har däremot några positiva aspekter då den medför kreativitet för dem som ex. har fått ett befäl som mordoffer, elevkorridoren som mordscen och en kudde som mordvapen. Killergame uppmuntrar även ansvarstagande och hög arbetsmoral då folk i byssan inte vågar ta emot koppar, tallrikar och bestick då det kan innebära ett mordförsök. Under vakten vågar inte folk ta emot trasor, verktyg eller sejsingar utan allt måste gå via marken innan man kan ta upp det eller så gör du det själv. Vill du ha något så hämtar du det.

Själv sitter jag och planerar minsta lilla detalj för att få min mordsituation så trovärdig som möjligt, personen måste ta emot objektet utan några misstankar. Det kommer vara brutalt. Min planering har gjort det enkelt att tänka på något annat än sjösjukan och hemlängtan, som förstärks ju närmre hem vi kommer.

Setare A, Midship.

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se