Öckerö gymnasium

Spritsning och smörjning av Ankarspel

Dagen startade 07:00 som dagarna innan med ett undantag som var ett väldigt lugnt väder till skillnad från dagarna innan. Detta innebar mer underhållsarbete en segling och en över lag lugnare arbetsperiod. Vädret var dock lite lurt och regn hängde över fartyget hela dagen med risk att det skulle ösa vilken sekund som helst, vi har fått veta att detta är ganska standard för Nordsjön och Nordatlanten.

Under arbetsperioden för vår vakt fick några av oss spritsa och tagla tampar för användning längre fram, tagling är när man stärker änden av en tamp med tråd medan spritsning är när man gör en ögla i änden av tampen med endast tampens ende. Efter detta fick vi sjöfartare i vakten som var arbetsstyrka smörja ankarspelet som Gunilla har under backen. Detta görs med en fettspruta som man kopplar till hål på sidan av delar av ankarspelet, man pumpar in fett igenom dessa hål och kanaler vilket gör att alla rörande delar som man inte kommer åt utifrån blir fettade och fungerar bättre. Det är ett typiskt underhåll som görs på alla fartyg där det finns relativt stora delar som måste kunna roteras eller liknande.

I de områden där kanalerna hade rostat igen fick vi dock använda en vanlig oljekanna och lägga på lite vid springorna i stället så att det kunde rinna ned och smörja upp ankaret lite. Efter vårat arbete och efter lunch fick alla sjöfartare på fartyget vara med på en genomgång med våran bås som gick igenom en plan över hur vi sjöfartare ska få specialuppgifter som är riktade specifikt mot sjöfarts arbetet vi kommer göra i framtiden på andra fartyg. Två exempel på detta är att vi ska få köra kran och spritsa trossar, kranen är speciellt viktig då det är något man inte fått en riktig möjlighet att göra på praktiken som vi hade innan resan. Vi ska även få vara med extra på förtöjningarna (när vi lägger fast fartyget) fast nu ska det planeras mer så att vi sjöfartare får göra uppgifter som i vårt fall är mer aktuella för vårt lärande som att kasta kastlina osv. Resten av dagen var relativt standard och monoton utan några riktigt intressanta händelser.

William Seppi

SJD2023 Styrbord

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se