Öckerö gymnasium

Världen utanför

Efter 10 dagar på havet lyckades vi idag få iland lite rep så vi återigen sitter fast på jorden.

Det är fascinerande hur mycket som sker i land på lite mer än en vecka. Vi elever ombord sitter med ytterst begränsad andel internet som används till de skolarbeten som behöver in, utöver det lever vi avskärmat från internet. En social radioskugga, man märker att vissa tar det bättre än andra. Vår värld är byggd på förväntningen av att notiser från några av våra största nyhetstidningar ska komma varje kvart, eller någon ny instagrampost. Att få rutin på sin vakthållning, att glömma alla notiser, att leva efter ett schema där någon säger när man bör äta sova och jobba kan tyckas begränsande med ett större andrum för hjärnan är svårt att få. Tid att tänka uppskatta och reflektera. Att som utkik ha en halvtimma för sig själv omgiven av ett mörker, bara sin egen hjärna som tidsfördriv, samt den uppgift man har som utkik, är lugnande och lätt att underskatta.

Med det ska sägas att även jag är nu lite lättad att efter 10 dagar av rutiner tankar och funderingar få en mobil som exploderar av allt som världen utanför vår trygga sfär hållit på med medans vi seglat till Belfast!

Ivar Olausson

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se