Öckerö gymnasium

Cliffs of Dover

Nu har vi lämnat Lübeck och Kielkanalen bakom oss sen ett par dagar tillbaka och vi har under förmiddagen kunnat se Dovers vita klippor långt bort i fjärran, ett tydligt tecken på att vi har äntrat den Engelska kanalen.

Kanalen är ökänd för sina snabba väderomslag och det var något man fick känna på rätt snart efter vår ankomst till kanalen.

Runt lunchtid började vindarna att tillta, något som var oväntat, och det blåste snart till kuling. Detta var egentligen första gången hittills på vår resa som vi har haft något annat än lugn sjö (trots vindarna sken solen retfullt från en klar himmel). Detta ledde till att undertecknad, tillsammans med ett antal elever, hade det svårt att vistas under däck. För att undvika sjösjukan fick jag låta eleverna bearbeta de olika uppgifter de hade jobbat med i Lübeck på egen hand. Det innebar att bearbeta intervjua sina intervjuer, skriva blogg för de elever som har i uppdrag att göra det, förbereda sig inför besöket i Portsmouth m.m.

Som en liten bonus (valfri tolkning) har eleverna även fått arbeta med matte som förberedelse för kursen som börjar så fort de är tillbaka på skolan senare i höst. Till reglerna hör också att inför varje hamnbesök så förbereds eleverna genom en s.k. hamnpresentation på vad som väntar i de olika hamnarna i form av skolbesök, utflykter och vilka skoluppgifter som är i fokus. Portsmouth, som är vår nästa hamn, var ju utgångspunkten för de allierades invasion av Normandie sommaren 1944. Detta gör staden ytterst lämpad att studera utifrån ett historieperspektiv, vilket också eleverna har i uppgift att göra.

Allt väl ombord hälsar

Arya Rahimian, utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se