Öckerö gymnasium

Fripassagerare ombord!

Den stora vida atlanten breder ut sig åt alla håll och vi har siktat många olika marina djur. Vi har sett hammarhajar, havssköldpaddor, delfiner, flygfisk och guldmakrillar. Men fram till idag har vi inte haft djur som mönstrat på som fripassagerar ombord T/S Gunilla. Men nu har vi en fripassagerare ombord! Några elever har döpt den till Gandalf från Sagan om ringen och det känns som att vi fått ett litet husdjur ombord. Ett husdjur med mycket karaktär (se bilden jag tog idag).

Det var på morgonen vi upptäckte Gandalf, en häger strax över halvmetern hög. Jag slog i ett fågellexikon och fann att det troligen rör sig om en Ägretthäger. Hen vandrade avslappnat runt på huvuddäck med ”armarna” bakom ryggen och såg ut att inspektera elevernas arbete ombord. Då och då flyger Gandalf en liten runda runt fartyget för att någon minut senare landa i riggen eller på däck. Några befäl men även elever har engagerat sig i Gandalfs öde och det har ställts fram en skål med vatten för Gandalf. Vi får hoppas att Gandalf klarar sig hela vägen till Bermuda!

Under däck i Stora mässen har elevernas studier påbörjats. Både natur och sjöfart skriver en text på engelska utifrån en bok de läst, filmen ”12 years a slave” samt besöket på McLeods plantation. Naturarna läser även boken  "Dödssynden” (Originaltiteln är ”To Kill a Mockingbird”) och skriver läsloggar. Vidare har de påbörjat sina kemirapporter och de besvarar marinbiologiska frågor utifrån de studiebesök vi gjorde i Charleston. Sjöfartarna å sin sida gör bruksanvisningar och smygningar ombord i kursen maskinbefäl.

Det är god stämning ombord och vi har födelsedagsbarn på löpande band. Mer om det senare. Vi seglar just nu med ca 3-5 knop och samtliga segel är satta. De fina vindarna från ett lågtryck nordost om oss verkar vi inte kunna nå så i dagsläget ser det ut som att vi snart får börja använda motorn för att komma
fram i tid till Bermuda.

Jonatan Hedberg – DOS på T/S Gunilla

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se