Öckerö gymnasium

Gamla rutiner, nya farvatten.

En ny dag gryr med god vind i seglen. Kommer vi komma fram tidigare i Galveston?

Vi rullar mjukt framåt med vind i ryggen. Ett behagligt gung och en fart på mellan 8-9 knop. Vakterna avlöser varandra och vakteldarna fortsätter att berätta, utbilda och traggla om seglingens alla element.

Idag var också benats första lektioner. Fokus var på att utvärdera hamnen Progreso, de olika gemensamma utflykterna och skicka vidare tips om vad som bör göras och inte göras när en är i Progreso och Merida.

Sen var det dags att ta tag i den andra historieuppgiften på resan medan den är färskt i minnet. Mayafolkets kulturarv, vem som äger den och vem som förvaltar den samt vilket historiebruk som används av olika aktörer. Vår guide Russel som talade ur sitt och mayafolkets perspektiv gav en helt annan bild av maya kulturen är Meridas Maya muséum som ägs och förvaltas av Mexikanska staten.

Det historiebruk som eleverna uppfattade av de olika perspektiven skall de skriva om och vad det får för konsekvenser för framtida generationer eller turister som inte har en historieuppgift att lösa på plats.

Tobias Lundqvist, utbildningsledare och seglande historielärare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se