Öckerö gymnasium

Här går det undan!

Och till råga på allt går det nu åt rätt håll! Med den här farten finns det faktiskt en möjlighet att vi når vårt mål redan i morgon, vilket vore minst sagt välkommet med tanke på de senaste dagarnas hårda sjö!

Det finns egentligen bara ett aber när det gäller för tidig ankomst, och det är den förlorade lektionstiden ombord. Nu gäller det med andra ord att ligga i och försöka bli klar med så många skoluppgifter som möjligt! Det är sant att vi har några uppgifter kvar i själva hamnen också men bearbetningen av tidigare observationer bör ju sammanställas så långt det är möjligt innan dess. Samtidigt är det fullt förståeligt om eleverna är trötta, efter ytterligare en natt med lika orolig sömn som havet utanför. Själv var jag tvungen att återigen ta till ”räddningsplankan” d v s den skiva av plywood som normalt brukar ligga under madrassen. När vågorna är som värst är det skönt att i stället klämma ner denna träskiva mellan madrassen och kojkanten och på så sätt få ett extra skydd mot att rulla ner på durken.

Nåväl, tillbaka till studierna… Förutom dessa hade vi i dag en hamnpresentation av Ponta Delgada, rörande både dess historia, nutida samhälle och vad ön i övrigt har att erbjuda. För undertecknad kommer det nog att bli extra spännande att jämföra vårt nya mål, São Miguel med de två tidigare Azorianska öar jag besökt. Redan dessa två skilde sig ju ganska mycket åt rent naturmässigt, trots att de bara låg 45 minuters färjetur isär. Hur det förhåller sig här i kommande hamn, 160 sjömil därifrån, får väl framtiden utvisa. Jag ber att få återkomma i ärendet.

KiKi Åstrand

utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se