Öckerö gymnasium

Observation

Med tolv dygn gångna, och bara fem kvar till land, kan man börja skönja lite oro i leden. Jag har visserligen stämt av med alla elever, för att försäkra mig om att de är i fas med sina skoluppgifter, men ändå märks, som sagt, en viss stress.

Innan vi kommer fram till Grenada ska nämligen två av uppgifterna vara helt klara: ett personporträtt i svenskan och en kombinerad naturkunskap/ geografiuppgift. Att döma av elevernas alla frågor, är det den senare som vållar mest problem, kanske beroende på att det är två olika discipliner (natur- respektive samhällsinriktad) som möts? Och jag som humanist känner att humanioran befinner sig någonstans mitt emellan…

När jag nu ändå kom in på studier, så kanske någon där hemma undrar vad som blivit av min egen undersökning. Ni kanske rent av tror att jag skolkar? Nej, så illa är det inte… utan ännu värre!!! Jag är nämligen helt renons på undersökningsmaterial! Och det är tyvärr alldeles för långt till närmaste konditori, för att kunna införskaffa nytt. De sista torrkakorna, som tog slut häromdagen, var för övrigt inte så helt olika sina svenska motsvarigheter, förutom närvaron av en liten, knappt kännbar, touch av citrus.

Så just nu ligger undersökningen alltså i träda (som geografiläraren skulle ha sagt) fast observationen att något saknas är ju (enligt naturkunskapsläraren) också en observation. För att travestera Pippi Långstrump: ”Utan bakverk i flera dagar försmäkta jag på denna båt”… Men, hav förtröstan. Jag lovar att återkomma i ärendet!

KiKi Åstrand

Utbildningsledare.

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se