Öckerö gymnasium

På avvägar

När vi nu äntligen seglar igen gör vi det tyvärr åt fel håll. Då vi drabbats av osedvanligt mycket motvind har vi ju hittills tvingats gå för maskin, vilket naturligtvis tär på bränsleresurserna. För att råda bot på detta kommer vi i morgon att besöka holländska Ijmuiden, för att bunkra upp lite extra.

Text

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se