Öckerö gymnasium

Storheten…

Stora hamnar, stora båtar, stora fångster, stora laster, stora utsläpp.

Jag tycker ju det är ett föredömligt att segla över de stora haven med hjälp av vinden och så små utsläpp som möjligt. Men det kommer dagar då vi ligger i hamn, vår lilla generator snurrar på för att förse oss med ström, det surrar på och ryker lite lätt. Det känns lite tråkigt att ligga på tomgång på det viset… Men så har vi de stora båtarna, med stora laster, kylrum och frysrum som behöver mycket energi, de har stora maskiner som går dygnet runt och bäddar in hela hamnen i en osande dieselröks-smog.

Värst i Mindelohamnen är nog ett Panamareggat fartyg som lastar av tonfisk i oändliga mängder av kubikstora plåtbingar. Så mycket fin fisk, en del över metern stora, men de flesta ganska små, de har lossats och körts med truckar i över ett dygn och hela tiden dånar den stora hjälpkärran och lägger en dimma över hamnen. Vi människor är duktiga och effektiva, bygger stort, fiskar mycket, stora laster, men ibland går det får långt. Vi borde kunna hitta bättre lösningar på att få en bit tonfisk i konservburken hemma på köksbordet…

DieselosDosJakob

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se