Öckerö gymnasium

Studierna är igång ombord

Idag påbörjade vi studierna ombord. På grund av trasig air condition i kombination med mycket  armt och fuktigt väder har studierna skett på backen, längst fram på fartyget. Där fläktade det skönt och vi slapp att förgås av värmen och
fuktigheten i stora mässen.

Natureleverna har gruppvis tittat på videofilmer om plast i havet som eleverna från James Island Charter High School har producerat. Varje grupp ske feedback på två filmer var, både skriftligt och med en video. Detta är en del av ett större projekt i kursen marinbiologi där våra elever tidigare producerat egna filmer på samma tema som skickats till eleverna i Charleston för feedback. När vi kommer fram till Charleston kommer vi att bjuda över dessa elever på ”Swedish Fika” innan vi beger oss till ”Grice Marine Laboratory” för att tillsammans med deras elever genomföra olika laborationer och undersökningar.

Eleverna har även påbörjat sina kemirapporter för uppmätta värden av nitrat, fosfat, järn och salt på de vattenprover som vi samlade in i Everglades. Liknande prover kommer att tas i Charleston för jämförelser av koncentrationen av dessa ämnen i förhållande till växt/djurlivet där proverna tagits.

Sjöfartseleverna har börjat slipa på sina intervjufrågor med amerikaner angående mr Trump och några har börjat producera bruksanvisningar som en del i kursen maskinbefäl. De arbetade även med engelsk grammatik idag.

Kort sagt, skolarbetet har kommit igång.

Eleverna sköter också bloggskrivandet på ett mycket bra sätt och de lämnar in dem i tid. Det är intressant att få läsa om resan ur deras perspektiv och det känns kul att de tar så mycket ansvar för detta själva.

Vi seglar i god fart, ja med lite för god fart i förhållande till planen. Vi håller stadiga åtta knop och alla segel är satta på stormasten och fockmasten liksom klyvarna och förstängen. Vi kommer nu med största sannolikhet att anlända till Charleston redan på söndag förmiddag istället för måndag förmiddag. Imorgon väntar säkerhetsövning och vårt första båtråd ombord.

Medan jag skriver detta sitter jag på akterdäck och solen har för länge sedan gått ned. Det mörknar snabbt och stjärnorna gör sig alltmer synliga. Månen bildar en ljus korridor över den böljande vattenytan. För förstå gången på länge fryser jag lite där jag sitter i ett linne och blickar ut över det öppna havet. Det är dags att gå ned under däck och skicka in denna blogg.

Jonatan
Hedberg – DOS på T/S Gunilla

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se