Öckerö gymnasium

Till ankars

För att undvika ett passerande lågtryck med kraftiga vindar från fel håll har vi tillfälligt ankrat och lagt oss på redden i St Malo-bukten.

Under dagen har vi haft lektioner där vi bearbetat material som insamlats i Caen. På däck har det arbetats med underhållsarbeten som rostknackning och målning.

Så fort vindarna är mer fördelaktiga fortsätter vi seglingen mot Setúbal!

Erling Mattsson Wilske,

Utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se