Öckerö gymnasium

Val, val och ännu mera val!

Vi har just upplevt två härliga dagar till sjöss, från gårdagens nästan spegelblanka vatten (med tillhörande badstopp) till dagens valskådande.

När vi avgick från Santo Domingo på Dominikanska Republikens sydkust kunde kapten välja att gå antingen väster- eller österut, runt ön Hispaniola, för att sedan fortsätta norrut mot Miami. Eftersom det för närvarande befinner sig cirka 6000 leklystna knölvalar utanför Dominikanskas nordkust, valde kapten det senare alternativet.

I dag på förmiddagen kom vi sålunda in på valarnas lekplats och det dröjde inte länge förrän vi siktade vår första. Då det vanligtvis inte ges så många tillfällen till slika naturupplevelser, fick eleverna själva avgöra var de ville genomföra sina studier. Stora mässen var valfritt och på backen gavs en valmöjlighet. Vi som valde det senare fick jackpot och faktum är att jag till slut tappade räkningen på hur många exemplar av val, som vi faktiskt såg…

På eftermiddagen hade vi sen vår sedvanliga uppsättning möten, först befälsmöte och sedan stordito på däck, därefter elevråd och slutligen båtråd. En avslutande punkt på sistnämnda möte handlar om stämningen ombord och huruvida det behövs några åtgärder mot eventuellt bristande sådan. Det är med stor glädje (och liten förvåning) som jag kan meddela att det hittills inte förekommit några klagomål på stämningen. För trots att alla ombord börjar bli trötta, och trots att alla vid det här laget känner en helt naturlig hemlängtan, så har samtliga 44 elever lyckats hålla sams i över två månader!

Så om någon frågar mig om jag skulle vilja segla med denna klass igen, skulle svaret bli ett tveklöst JA!

KiKi Åstrand

utbildningsledare

Publicerad:

Öckerö seglande gymnasieskola
Björnhuvudsvägen 45
475 31 Öckerö

Telefon: 031-97 62 00
e-post: kommun@ockero.se